Penaja

Friday, September 21, 2012

Soalan-soalan kertas 2 Bahasa Melayu SPM


Assalamualaikum,

Sebelum  menerangkan lebih lanjut mari kita lihat aspek pembahagian soalan dalam Kertas 2 Bahasa Melayu.

Soalan 1 : Rumusan  [30 markah]

Soalan  2 : 2(a) Pemahaman petikan umum [ 9 markah]
                      2(b) Pemahaman petikan cerpen atau petikan drama [ 9 markah]
                      2 (c) Pemahaman petikan prosa klasik, [ 9 markah]
                       2 (d) Pemahaman petikan puisi [ 9 markah]

Soalan 3 : 3(a) Membina ayat [ 6 markah]
                     3(b) Menganalisis ayat[ 6 markah]
                     3(c) Analisis kesalahan tatabahasa- imbuhan dan ejaan[ 6 markah]
                      3(d) Analisis kesalahan tatabahasa dan istilah[ 6 markah]
                      3(e) Peribahasa[ 6 markah]

Soalan 4 : Pemahaman Novel [ 15 markah]

         Apa perlunya saya senaraikan soalan-soalan ini. Mudah sahaja. Selepas ini kita akan target berapa keputusan yang akan diperoleh nanti  dalam enti berikutnya. Wassalam.